Medlemsbetingelser

 • 8 Ledige pladser NF Motion kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle ”-princippet.

 • 9 Værdigenstande
  Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet eller låses inde i værdiskabe i centeret, idet NF Motion ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

 • 10 Ansvar
  Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af NF Motion er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. NF Motion tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

 • 12 Ferie
  Et medlemskab kan sættes i bero. Dette meddeles via mail og skal godkendes af NF Motion. Dog skal dette gøres inden d. 15 i den pågældende måned. Da betalingen ellers vil være gennemført.

 • 13 Hold udbud
  NF Motion har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

 • 14 Fortrydelsesret
  Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

 • 15 Kvittering
  Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mailadresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

 • 16 Kriterier for abonnementstræk
  Før et træk via din konto kan forekomme, skal kontooplysninger stemme overens med DIBS-database. Kontoen skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Kontoen som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

 • 17 Opdatering af kontodata
  Ved kontakt til NF Motion kan kontooplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kontodata er korrekte. Overholdes dette ikke kan NF Motion uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.Ordensregler:
HUSK at medbringe følgende til træning:
- Indendørssko
- Håndklæde

Indendørssko skal være rene og skiftes til, ved ankomst i NF Motion.
Håndklæde skal medbringes og skal lægges på maskiner under træning.

 

 

Medlems information:
NF Motion udsender løbende mails med relevant information omkring medlemskabet. Denne service kan afmeldes ved henvendelse i centeret eller pr. mail
.

OPDATERET D. 31/5-2021


Betingelser

Er du under 18 år kan du kun købe medlemskab ved personligt fremmøde i centeret med forældre/værge.

Er du studerende og ønsker at benytte vores medlemskab for studerende, bedes du fremvise gyldigt studiekort.

Træning hos NF Motion forudsætter, at man er 10 år eller derover.

 • 1 Medlemskab
  Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan NF Motion forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til NF Motion.
  Medlemschippen modtages i centeret, efter indmeldelse og betaling via nettet.
  Misbrug kan medføre bortvisning. Mister du din medlemschip, kan et nyt købes for 50 kr.

 • 2 Medlemsbetingelser
  NF Motion kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

 • 3 Varighed/Medlemskab
  Ved DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4.
  Ved oprettelse af et DIBS-aftale vil første betaling være kontant fra starttidspunktet til den første automatiske DIBS-opkrævning.
  DIBS-medlemskab er knyttet til dine kontooplysninger. Disse krypteres efter indtastning. DIBS-medlemskabet opkræves d. 1. i hver måned. DIBS-medlemskabet bliver opkrævet med et gebyr på 9,75kr.
  Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

 • 4 Opsigelse
  Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
  Opsigelsesperioden af abonnementet er løbende måned + 1 måned medmindre andet er aftalt eller opgivet ved indmeldelse.
  Opsigelsen skal ske skriftligt til NF Motion.

 • 5 Rykker procedure
  Betales medlemskabet ikke til den aftalte tid, udsendes betalingspåmindelse. Bliver det manglende beløb ikke betalt, kommer rykkerskrivelsen samt et rykkergebyr på 100kr. Ved fortsat manglende betaling af medlemskabet bliver dette lukket ned og det manglende beløb bliver sendt til inkasso. Intrum som er vores inkassoselskab vil stå for inddrivelsen af det manglende beløb til NF Motion. Bemærk at der kommer yderligere gebyrer og sagsomkostninger fra Intrum. Er sagen først sendt til Intrum er det ude af vores hænder og der kan ikke laves en afbetalingsordning med NF Motion.

 • 6 Prisændringer
  NF Motion forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mailadresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

 • 7 Fremmøde og tilmelding til holdkan ske helt op til holdstart på kundecomputeren i centeret. Afmelding kan udelukkende foregå senest 1 time inden holdstart via internettet. Fremmøder/afmelder du ikke til et tilmeldt hold koster det 35 kr. pr. gang som opkræves automatisk. Der er indført et sms-system som udsender en sms hvis man rykker frem på holdet. Hver sms koster 1kr, men kan afmeldes ved at skrive til NF Motion.