Medlemsbetingelser

MEDLEMSKABSBETINGELSER

Træning 24/7 365 dage om året.

 

#BeTheBestOfYou


OPDATERET D. 14/2-2020


Generelt:
Ved oprettelse af et medlemskab i NF Motion accepterer medlemmet, foruden nærværende medlemsbetingelser, også Husets Regler, NF Motion's gældende regler om Datapolitik samt modtagelse af meddelelser om ændringer i medlemsbetingelser pr. e-mail.


Medlemskabet:
Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares et billede af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til NF Motion

 

Medlemskode/Chip:
Medlemskode skal indtastes ved indgangsdøren. Hvis du besidder en chip skal du benytte denne.

 

Varighed:
Betalingsservice-medlemskaber er løbende medlemskaber, der løber indtil de opsiges (jf. opsigelse af betalingsservice-medlemskaber.)

 

Opsigelse af Nets-medlemskaber:

Betalingsservice-medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus 1 måned. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i centeret, hvor der underskrives med navn og dato, og der udleveres en kvittering på opsigelsen. Det er også muligt at opsige via e-mail til info@nf-motion.dk med oplysning om for- og efternavn, medlemsnummer eller CPR-nummer samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse.

Der kan ikke ske opsigelse, så længe medlemskabet er sat i bero. Er medlemskabet sat i bero, skal dette aktiveres igen, hvorefter der kan ske opsigelse med gældende varsel.

 

Betaling:
Ved oprettelse af et betalingsservice-medlemskab betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelse til første betaling via betalingsservice. Herefter bliver ydelsen trukket d. 1 i hver måned. Ved betaling via betalingsservice opkræves der ikke et gebyr. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingsservice. Hvis NF Motion er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter gældende takst.

 

For sen betaling:
Betales den løbende ydelse ved Nets-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes betalingspåmindelse, og hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, sendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, får medlemmet spærret sit medlemskab indtil restancen er udlignet. En sådan udelukkelsesperiode godskrives ikke af NF Motion.

 

Bero:
Medlemskabet kan sættes i bero, i op til 6 mdr. Der skal opgives start og slutdato for bero perioden. For en bero periode betales der gebyr efter gældende takst som er 99kr. Medlemsskaber der er oprettet via. gavekort, kan ikke sættes i bero. Der skal gives besked senest d. 15 i måneden før bero periode start. Ønsker du at pause dit medlemskab 1 april skal der gives besked senest d. 15 marts. Bliver det efter d. 15 i måneden vil bero perioden først starte anden måned efter skriftlig eller personlig henvendelse.


Hold træning:
For at tilmelde dig et af vores mange hold, skal du logge ind med dine konto oplysninger via dette LINK.

Dine login oplysninger står i din velkomst mail du har modtaget da du meldte dig ind. Har du problemer med at logge ind skal du kontakte os. Du kan afmelde dig 60 min før hold start, dette sikre at instruktøren har mulighed for at planlægge hold træningen.

Du skal sørge for at fremmøde dig til dit hold senest 15 min før hold start, for at sikre dig din plads. Ved venteliste vil den første på ventelisten få din plads, hvis du ikke har fremmødt senest 15 min før hold start. Dermed går din plads tabt.

Fremmøder du dig ikke inden 15 min før hold start eller udebliver helt fra holdet vil du blive opkrævet en gebyr på 35kr. pr hold.

Dette beløb vil blive opkrævet ved næste NETS kørsel.

 

Umyndige medlemmer:
Er en person under 18 år eller umyndig, kan betalingsservice medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Minimumsalder er 10 år.

 

Helbredstilstand og personskade:
Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos NF Motion. NF Motion tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

 

Værdigenstande:
NF Motion anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. NF Motion bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade. Der står skabe i kælderen der må bruges til aflåsning af værdigenstande, samt andet tøj, husk selv at medbringe hængelås.

 

Ordensregler:
Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning. Det vil sige der skal gøres brug af HÅNDKLÆDE på vores udstyr og rene INDENDØRS SKO!

Håndklædet skal bruges på maskinerne, så vi ikke deler vores sved med andre, samt giver det vores udstyr længere levetid.

Indendørs sko er sko der IKKE har været brugt udendørs, Heller ikke fra bilen og ind i centeret!

Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. Husets regler skal overholdes. De findes på hjemmesiden og på opslag i centeret.

 

Udelukkelse af medlem:
NF Motion kan til enhver tid – uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke startgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

 

Ændring af medlemsbetingelser:
NF Motion kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på 60 dage. Ændringer meddeles ved opslag i centeret. NF Motion har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med 2 ugers varsel ved opslag i NF Motion.

 

Medlems information:
NF Motion udsender løbende mails med relevant information omkring medlemskabet. Denne service kan afmeldes ved henvendelse i centeret eller pr. mail.

Copyright @ All rights reserved

Kontakt NF Motion

 

Kæpgårdsvej 2

4840 Nørre Alslev

 

TEL.  +45 4217 2979

E-MAIL.  info@nf-motion.dk

CVR: 3614 3754